Pārlekt uz galveno saturu

Studentu konferences

Katru gadu LBTU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē norisinās studentu zinātniskā konference, kurā piedalās Latvijas augstāko izglītības iestāžu pamatstudiju un maģistrantūru studenti, kuru studijas un pētnieciskā darbība ir saistīta ar pārtikas nozari, uzturzinātni vai viesmīlību. Šajā studiju gadā - 17.05.2023. notika 13. PTF Studentu zinātniskā konference, kurā ar savu pētījumu ziņojumiem piedalījās 14 PTF dažādu studiju līmeņu studenti.

Konferences tēma: Ilgtspējīga pārtikas produktu ražošana un viesmīlība mūsdienu laikmetā

Konferences mērķis ir veicināt studentu pētniecisko darbību.

Konferences tematika ir saistīta ar pārtikas nozari, uzturzinātni vai viesmīlību, to aktualitātēm, problemātiku un inovācijām.

Konferences norises formāts: klātienē, PTF 216.auditorija (Rīgas iela 22a, Jelgava)

Kopsavilkumu un mutisko ziņojumu (PowerPoint prezentācija vai e-referāts) sagatavo uz studiju kursā izstrādāta pētnieciskā darba, kursa darba, bakalaura vai maģistra darba eksperimentālo datu pamata.

Pieteikšanās termiņš konferencei līdz 15.05.2023.

Reģistrācija konferencei notiek elektroniski => šeit.

Kopsavilkuma noformēšanas prasības skatīt pievienotajos dokumentos. Kopsavilkumus iesniegt līdz 31.05.2023., tos sūtot uz e-pastu: martins.sabovics@lbtu.lv