Pārlekt uz galveno saturu

Domes sastāvs

2019./2020.studiju gada PTF Domes sastāvs (ar grozījumiem) nostiprināts 2020.gada 26.februārī Domes sēdē.

Priekšsēdētājs                                   Dekāns, docents, Dr.sc.ing. Mārtiņš Šabovics

Sekretāre                                              Asoc. profesore, Dr.sc.ing. Anita Blija

Locekļi                                                    Profesore, Pārtikas tehnoloģijas katedras vad., Dr.sc.ing. Inga Ciproviča

                                                                  Asoc.profesore, Kīmijas katedras vad., Dr.sc.ing. Māra Dūma

                                                                  Profesore, Uztura katedras vad., Dr.sc.ing. Ilze Beitāne

                                                                  Profesore, Dr.sc.ing. Ruta Galoburda

                                                                  Docente, Dr.sc.ing. Ilze Grāmatiņa

                                                                  Docente, Dr.sc.ing. Solvita Kampuse

                                                                  Asoc.profesore, Dr.sc.ing. Dace Kļava

                                                                  Profesors, Dr.chem. Viesturs Kreicbergs

                                                                  Asoc. profesore, Dr.sc.ing. Daiga Kunkulberga

                                                                  Docente, Dr.sc.ing. Velga Miķelsone

                                                                  Docents. Dr.sc.ing. Ingmārs Cinkmanis

                                                                  Profesors, Dr.chem. Andris Morozovs

                                                                  Profesore, Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava

                                                                  Docente, Dr.sc.ing. Baiba Ozola

                                                                  Docente, Dr.sc.ing. Rita Riekstiņa-Dolģe

                                                                  Profesore, Dr.sc.ing. Līga Skudra

                                                                  Asoc.prof., Dr.sc.ing. Evita Straumīte

                                                                  Docente, Dr.sc.ing. Elīna Sturmoviča

                                                                  Asoc.prof., Dr.sc.ing. Jeļena Zagorska

                                                                  Docente, Dr.paed. Sandra Īriste

                                                                  Lektore, Mg.paed., Mg.cib.hyg. Gita Krūmiņa-Zemture

                                                                  2.kursa doktorante Anete Ķeķe

                                                                  1.kursa maģistrante Sintija Strode

                                                                  1.kursa (PKI) studente Renāte Ruska

                                                                  2.kursa (ĒVU) studente Mairita Skrauča

                                                                  3.kursa (ĒVU) students Tomas Zīle                                 

                                                                  4.kursa (PPT) studente Rita Kaķe

                                                                  4.kursa (PPT) studente Juta Kreišmane                                                                

                                                                 

PTF Domes sēdes notiek katra mēneša trešajā trešdienā plkst. 14.30 216. auditorijā (Rīgas iela 22A)