Pārlekt uz galveno saturu

Pārtikas tehnoloģijas katedra

Pārtikas tehnoloģijas katedra ir izveidota 1993.gadā, apvienojot Pārtikas produktu tehnoloģijas un Enerģētikas un siltumtehnikas katedras. Katedrā pamatdarbā strādā 24 mācībspēki un darbinieki, no tiem vairāki docētāji apvieno vadošā pētnieka un inženiera amatu ar pedagoģisko darbu. Visi katedrā esošie mācībspēki ir ar zinātnisko doktora grādu. Galvenie katedras docētāju pasniedzamie studiju kursi ir saistīti ar pārtikas rūpniecības nozaru tehnoloģijām, to realizēšanai nepieciešamiem procesiem un iekārtām, papildinot tos ar zināšanām pārtikas mikrobioloģijā, pārtikas piedevu pielietojumā, siltuma un aukstuma procesu nodrošināšanas iespējām.

Pārtikas tehnoloģijas katedras mācībspēki piedalās visu līmeņa – bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu realizācijā saistībā ar Pārtikas zinātni. Pēdējo gadu laikā katedras docētāji veic aktīvu zinātnisko darbību Pārtikas zinātnes un tās apakšnozaru Pārtikas mikrobioloģijas, Pārtikas iekārtu un procesu, kā arī Pārtikas kvalitātes virzienos. Katedras docētāju vadībā patreiz savus zinātniskos darbus izstrādā 6 doktoranti. Studiju procesa un zinātnisko pētījumu nodrošināšanai katedrā ir iekārtotas vairākas modernas laboratorijas - Pārtikas produktu sensorās vērtēšanas laboratorija, Zinātniskā mikrobioloģijas laboratorija, Maizes ražošanas un izpētes laboratorija, Piena un tā pārstrādes laboratorija, Iepakojuma materiālu izpētes laboratorija, Pārtikas iekārtu laboratorija.