Pārlekt uz galveno saturu

Zinātniskā darbība

Prioritārie pētniecības virzieni

  • Jauni produkti no augu un dzīvnieku valsts izcelsmes izejvielām, to uzturvērtības pētījumi;
  • Bioloģiski aktīvo vielu izpēte pārtikas izejvielās un produktos;
  • Pārtikas drošība un riski.

Projekti:

  • Valsts pētnieciskās programmas "Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes) (2014-2017);
  • FP7-KBBE-2013-7 "Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed (EUROLEGUME)" (2014-2017);
  • NFI/R/2014/11 (Norway Grant) Innovative approach to hull-less spring cereals and triticale use from human health perspective (2015-2016);
  • CI&DETS Research Centre, Polytecnic Institute of Viseu, Portugal R&D project «Phycho-social motivations associated with food choices and eating practices»Nr. PROJ/CI&DETS/2016/0008 (2016-2019);
  • FP7 ERA-Net projekts "ERASysAPP"projekts "Systems biology platform for the creation of lean-proteome Escherichia coli strains" (LEANPROT) (2015-2018);
  • Augu produktivitātes un ražas kvalitātes uzlabošana, izmantojot visi saudzējošas tehnoloģijas (LF virziens);
  • Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēts projekts " Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām, to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (uMol)" (2016-2019), RTU, LLU, SIA "Eltex", (asoc.prof.. M.Dūma).