Pārlekt uz galveno saturu

PTF viesprofesora P.R.Venskutoņa atklātā lekcija "Plant bioactives - 'magic' molecules for healthy foods and personalized nutrition"

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētu projektu “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” (8.2.2.0/18/A/014), kura ietvaros Pārtikas tehnoloģijas fakultātē kā viesprofesors ir nodarbināts Kauņas Tehnoloģiju universitātes profesors Petras Rimantas Venskutonis (Lietuva).

Uzmanību! Pasākums tiek pārcelts. Par citu datumu un laiku informēsim (ziņa atjaunota 16.03.2020.). 

PhD Petras Rimantas Venskutonis ir Kauņas Tehnoloģiju universitātes Pārtikas zinātnes un tehnoloģijas katedras profesors, viņa zinātniskās intereses ir pārtikas ķīmija, bioloģiski aktīvās vielas, to izdalīšana un pielietojums pārtikas sistēmās. Pārtikas ķīmiķis ar bagātīgu pieredzi zinātnisko projektu īstenošanā, kopējais publikāciju skaits vairāk nekā 760 (H-35), patentu, mācību grāmatu un monogrāfiju autors. Starptautisko organizāciju (Starptautiskās Pārtikas zinātnes un tehnoloģiju apvienības, Eiropas Pārtikas zinātnes un tehnoloģiju federācijas, Eiropas Ķīmijas savienību federācijas) biedrs un Globālās Harmonizācijas iniciatīvas Lietuvas vēstnieks, 27 promocijas darbu vadītājs, pasaules un Eiropas pārtikas zinātnes žurnālu redkolēģijas loceklis, tostarp Rural Sustainability Research (LLU izdevums). Starptautiskais eksperts PTF studiju programmu akreditācijā.

Projekta ietvaros prof. P.R.Venskutonis līdzdarbojas maģistra studiju programmas ‘Pārtikas zinātne” un doktora studiju programmas “Pārtikas zinātne” studiju kursu “Dabas vielas pārtikas sistēmās II”, “Pārtikas aromāti” un “Pētījumu metodoloģija” īstenošanā.

19. martā plkst. 9.00 PTF 216. auditorijā notiek atklātā lekcija “Plant bioactives - 'magic' molecules for healthy foods and personalized nutrition”, ko PTF fakultātes maģistrantiem un docētājiem lasīs prof. P.R.Venskutonis. Lekcijas laikā būs iespējams diskutēt par nākotnes pārtiku, tā sastāva nozīmi un ietekmi veselības kontekstā.

Ārvalstu viesprofesoru piesaiste ir projekta “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” aktivitāte, kuras mērķis ir LLU akadēmiskā personāla kvalitātes pilnveide, to kompetences dažādošana, ciešākas sadarbība ar industriju veicināšanu un doktorantu iesaiste studiju procesā. Projekta īstenošanas gaitā ir plānots kāpināt LLU sniegumu un stiprināt akadēmisko personālu universitātes stratēģiskās specializācijas studiju virzienos. Katrā no virzieniem ir plānota akadēmiskā personāla apmācība un stažēšanās pie komersantiem, kā arī ārvalstu akadēmiskā personāla un doktorantu iesaiste studiju procesā cilvēkresursu atjaunotnes un pēctecības plānu īstenošanai.

Projekta īstenošanai LLU ieguvusi Eiropas Sociālā fonda finansējumu 1.34 milj. EUR apmērā, bet projekta kopējās izmaksas ir 1.58 milj. EUR. Projekta aktivitātes uzsāktas ar 2019. gada 1. janvārī un noslēgsies 2021. gada 31. decembrī.

Aicinām interesentus!

Pievienots 11/03/2020