Pārlekt uz galveno saturu

JAUNA PIEEJA STUDIJĀM - Pārtikas kvalitāte un inovācijas

Attēla autors: No LLU arhīva

Inovatīvs un kvalitatīvs pārtikas produkts ir “veiksmes atslēga” pārtikas ražotājam un labas veselības garants ikvienam patērētājam. Vienīgā studiju programma Latvijā – PĀRTIKAS KVALITĀTE un INOVĀCIJAS, ietver starpdisciplināras studijas iekļaujot - pārtikas tehnoloģijas, kvalitātes vadības, inovāciju attīstību, lai no idejas radītu jaunu, kvalitatīvu, patērētājam drošu un konkurētspējīgu pārtikas produktu. Caur zināšanām un prasmēm, veidojas jaunā speciālista kompetence, lai kļūtu par līderi pārtikas ražošanas uzņēmumā.


Studiju līmenisAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grādsInženierzinātņu bakalaura grāds pārtikas zinātnē

Studiju veids un ilgumsPilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)

PrakseIr

Budžeta vietasIr

Uzņemšanas prasības (obligāti): CE latviešu valodā / CE svešvalodā / CE vai GA ķīmijā vai dabas zinībās. Papildus: CE bioloģijā

Studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" plāns


KO TU IEGŪSI?

Kompetenci organizēt kvalitātes vadības procesu pārtikas uzņēmumā atbilstoši likumdošanā noteiktajām prasībām, izstrādāt inovatīvus pārtikas produktus un  meklēt risinājumus jau ražošanā ieviesto pārtikas produktu gan receptūru, gan tehnoloģiju pilnveidē, kā arī iegūsi zināšanas projektu vadībā, uzņēmējdarbībā un mārketingā.

KARJERAS IESPĒJAS

Absolventi strādā pārtikas uzņēmumos: Kvalitātes nodaļā; Jaunu produktu izstrādes nodaļā; Ražošanas nodaļā un laboratorijās; zinātniski pētnieciskajās iestādēs, Valsts pārvaldes un kontroles dienestos.

Turpināt studijas maģistrantūrā – LLU Pārtikas zinātne, Starpaugstskolu (LLU, LU, RSU) maģistrantūras programmā Uzturzinātne, maģistratūras programmās, kas saistītas ar uzņēmējdarbību un vadību gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs.


Uzņēmēja viedoklis

SIA Lāči Kvalitātes daļas vadītāja Inga Ļeņenkova

Studijās iegūtās zināšanas par pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijām dod iespēju profesionālajā darbībā viegli un ātri orientēties dažādu izejvielu un  produktu ražošanas tehnoloģiskajos posmos, ļaujot ātri novērtēt iespējamo pārtikas piesārņojumu, apdraudējumu klātbūtni gala produktā. Kā kvalitātes speciālists ikdienā veicot apdraudējumu un bīstamību analīzi gatavajā produktā, izvērtējot izejvielu kvalitāti, nosakot gatavā produkta potenciālos piesārņojuma avotus un riskus, spēju nodrošināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu.

Iegūtās padziļinātās ķīmijas zināšanas dod iespēju orientēties izejvielu, gatavā produkta ražošanas procesos notiekošajās fizikāli - ķīmiskajās pārvērtībās, produktu sastāvos un savienojumos. Tādējādi dod iespēju izvērtēt pārtikas produktu kvalitāti.

 

SIA Forevers Sagādes nodaļas vadītājs Andrejs Baroduļins

Bakalaura studijās noteikti ir jāstudē! Kamēr nav šīs bāzes izglītības, jaunietis nevar cerēt uz augstākā līmeņa amata darbu pārtikas jomā, turklāt ar mūsdienu vajadzībām atbilstošu atalgojumu. Zināšanas un prasmes ir iespējams pārbaudīt jau studiju laikā, dodoties uz prakses uzņēmumiem.

Tagad jau pagājuši ir 11 gadi kopš ieguvu  bakalaura grādu pārtikas zinātnē, un es ne mirkli nenožēloju, ka studēju PTF!

Pievienots 25/06/2018