Pārlekt uz galveno saturu

Pasteidzies! Un esi viens no pirmajiem, kurš kļūs par AS "Rīgas Dzirnavnieks" stipendiātu

Attēla autors: No LLU arhīva

Labākais no katra grauda! Dabīgi, spēcinoši un dzīvības pilni graudi no raženajiem laukiem. Ievākti un malti ar mīlestību cauri paaudzēm.

AS Rīgas Dzirnavnieks sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Atīstības fondu un Pārtikas tehnoloģijas fakultāti izsludina AS Rīgas Dzirnavnieka stipendiju, kas paredzēta vienam akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā Pārtikas zinības (Pārtikas kvalitāte un inovācijas) 3. vai 4. kursā vai 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Pārtikas produktu tehnoloģija 3. vai 4. kursā studējošajam, kas vēlas īstenot profesionālo praksi AS Rīgas Dzirnavnieks vai veikt pētījumu studiju kursa vai/un studiju noslēguma darbā par uzņēmumam aktuālām problēmām graudaugu pārstrādes produktu ražošanā.

Ar stipendijas nolikumu vari iepazīties LLU mājaslapā

Pieteikšanās stipendijai norisinās no 2018. gada 14. maija līdz 28. maijam 17:00. Nenokavē un piesakies, jo varbūt tu vari būt viens no tiem, kas saņems šo stipendiju un realizēs ko jaunu uzņēmuma labā.

Lai pieteiktos stipendijas konkursam, tev attiecīgi jāsagatavo nepieciešamā dokumentācija:

prakses gadījumā:

  • Motivācijas vēstule stipendijas konkursa pieteikumam.
  • Sekmju izraksts par pēdējā semestra studiju rezultātiem, ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi.
  • Dzīves apraksts (Curriculum Vitae).

pētījumu izstrādes gadījumā (ar pētnieciskajām tēmām iepazīties dekanātā)

  • Sekmju izraksts par pēdējā semestra studiju rezultātiem, ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi.
  • Dzīves apraksts (Curriculum Vitae).
  • Pētījuma projekts no 4 līdz 6 lapaspusēm, norādot pētījuma mērķi, tā pamatojumu, risināmo jautājumu aktualitāti un novitāti, paredzētās pētījuma metodes un literatūras sarakstu, kas saskaņots ar pētījuma zinātnisko vadītāju un Uzņēmuma pārstāvi.
  • Pētījuma zinātniskā vadītāja atsauksmi.

Stipendiju piešķir vienam studiju gadam (10 kalendārajiem mēnešiem) no 1. septembra līdz 30. jūnijam, vienas stipendijas apmērs mēnesī ir 100.00 EUR.

Pievienots 14/05/2018