Pārlekt uz galveno saturu

PTF notiks 70. gadu jubilejas absolventu salidojums

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultāte 21. aprīlī no plkst. 16.00 Jelgavas pilī aicina visus tās absolvējušos studentus, maģistrantus un doktorantus piedalīties fakultātes 70. gadu jubilejas absolventu salidojumā. 

PTF vēstures lappuses ir sāktas rakstīt kopš 1948. gada, kad tiek likvidēta Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas viena no tās sastāvā esošajām fakultātēm – Lauksaimniecības tehnoloģijas un mājturības fakultāte – un, pateicoties profesora Pāvila Zariņa aktīvai darbībai, vietā tiek dibināta Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultāte. 

Šodien PTF struktūru veido trīs katedras – Pārtikas tehnoloģijas katedra, Ķīmijas katedra un Uztura katedra un aktīvā fakultātes studējošo pašpārvalde. Fakultātes rīcībā šodien ir daudzas modernas laboratorijas pārtikas produktu ražošanas un to uzglabāšanas īpašību pilnveidei. Bez pamatstudiju, maģistra studiju un doktora studiju procesa kvalitatīvas nodrošināšanas, PTF mācībspēki izstrādā studiju materiālus un līdzekļus, aktīvi īsteno dažādus zinātniski pētnieciskos darbus, stažējas un profesionālu pieredzi gūst Starptautiska līmeņa konferencēs, semināros un kongresos gan Eiropā, gan citās pasaules vietās. PTF ir fakultāte, kas turpina īstenot tradīcijas, kas fakultātē jau ir desmitiem gadu senas. Šogad tiks svinētas jau 32. Putru dienas, 8. Studentu zinātniskā konference, 10. PTF Gada balvas pasniegšanas ceremonija, 73. PTF izlaidums, kā laikā plānots augstākās izglītības diplomu pasniegt 5700 fakultātes absolventam.

2018. gads fakultātes dzīvē ir jubilejas gads, jo 70 gadi ir ierakstīta tās vēsturē. Fakultāte aicina visu lielo tās absolventu saimi piedalīties absolventu salidojumu, lai kopā svinētu šos svētkus. 

Absolventu salidojuma programma.

Lai piedalītos pasākumā, absolventi līdz 15. aprīlim ( vai pasākuma norises dienā ziedojumu veicot bez bankas pārskaitījuma) ar bankas pārskaitījumu aicināti samaksāt dalības maksu - ziedojumu 20 EUR apmērā.

Konts ziedojumiem:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Jelgava, Lielā iela 2, LV 3001
Reģistrācijas Nr.90000041898
Banka: Valsts kase TRELLV22
Konts: LV 85 TREL 916003C000000
ar norādi: ziedojums PTF jubilejai (absolventa uzvārds, beigšanas gads)

 

 

Pievienots 19/01/2018