Pārlekt uz galveno saturu

Janvāris – LLU ziemas izlaidumu mēnesis

Attēla autors: No LLU arhīva

Jau tradicionāli janvāra otrajā pusē LLU sāksies ziemas izlaidumu laiks, kad diplomus saņems 2018. gada ziemas izlaidumu absolventi. Kā pirmais šogad savu diplomu 17. janvārī iegūs Pārtikas tehnoloģijas fakultātes absolvents Rakesh Reddy Mudireddy, kurš vienīgais ziemā absolvē maģistra studiju programmu “Pārtikas zinātne”. Viņam 19. janvārī sekos Vides un būvzinātņu fakultātes 29 absolventi, bet janvāra noslēgumā Tehniskās un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātēs sagatavotie jaunie speciālisti.

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (PTF) savu vienīgo ziemas absolventu sveiks 17. janvārī plkst. 13.00 svinīgās Domes sēdes laikā. Rakesh Reddy Mudireddy no Indijas būs jau otrais PTF ārvalstu students, kurš sekmīgi apguvis maģistra studiju programmu “Pārtikas zinātne”. LLU viņš uzrādījis teicamas un izcilas sekmes, izcili aizstāvot arī maģistra darbu.

Ziemas izlaidumu sēriju 19. janvārī plkst. 14.00 Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) P. Bušmaņa auditorijā turpinās VBF nepilna laika pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība” un pilna laika akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” absolventi, kuri studiju gaitas uzsāka pirms trīs ar pusi gadiem. Viņu vidū būs arī Arta Lindmane, kura studijas noslēgs ar izcilības diplomu.

Absolvējot studiju programmu “Būvniecība”, jaunie speciālisti iegūst būvdarbu vadītāja kvalifikāciju un savas studiju gaitas var turpināt studiju programmā “Būvniecība otrais līmenis”. Absolventi studiju laikā ir kļuvuši par atbildīgām un radošām personībām, tādējādi, sekmējot savu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos, kā arī prasmīgi spēj organizēt un vadīt ar būvniecību saistītus darbus.

Savukārt studiju programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” absolventi iegūst inženierzinātņu bakalaura grādu ainavu arhitektūrā. Studiju laikā jaunie speciālisti attīstījuši un pilnveidojuši savas zīmēšanu prasmes, telpas izjūtu, iemācījušies veidot krāsu kompozīcijas, analizēt, plānot, zīmēt, realizēt savas un citu idejas, atpazīt augus, izprast dabu un veidot ainavu, kā arī izstrādā projektus un teorētiskās zināšanas nostiprinājuši studiju praksē arhitektūras projektēšanas firmās, pašvaldību un citās iestādēs.

Tehniskās fakultātes (TF) absolventu ziemas izlaidums norisināsies 26. janvārī plkst. 14.00 TF 254. auditorijā. Tajā diplomu saņems nepilna laika pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Profesionālās izglītības skolotājs" absolventi, kuri fakultātē ir īstenotā pedagoģijas studiju virziena pārstāvji.

Sagatavotajiem profesionālās izglītības skolotājiem pēc divarpus gadus ilgām studijām ir tiesības strādāt par profesionālās izglītības skolotājiem, metodiķiem, ārpusstundu darba organizatoriem skolās, interešu izglītības un tālākizglītības iestāžu speciālistiem. Šo studiju programmu bieži izvēlas kvalificēti kādas nozares speciālisti, kuri uzaicināti strādāt par skolotājiem profesionālās izglītības iestādēs un viņiem nepieciešama pedagoģiskā izglītība.

Ziemas izlaidumā universitāti absolvēs arī Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) studiju programmu absolventi. Viņus suminās 26. janvārī plkst. 14.00 ESAF zālē. Izlaidumā diplomus saņems maģistra studiju programmu "Ekonomika", "Projektu vadība", "Sabiedrības pārvalde" un "Uzņēmējdarbības vadība" jaunie maģistri, kuru studiju laiks atkarībā no programmas ir pusotrs vai divarpus gadi, kā arī nepilna laika profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” un arī nepilna laika 1.līmeņa studiju programmā "Komerczinības”, kuri studijās aizvadījuši divarpus gadus un ieguvuši uzņēmējdarbības speciālista kvalifikāciju.

Jaunie uzņēmējdarbības speciālisti studijās ieguvuši zināšanas un profesionālo pieredzi uzņēmējdarbībā, lai varētu strādāt saimnieciskās darbības sfērā, plānojot, administrējot, nodrošinot pakalpojumus, savstarpējās tiesības un pienākumus, veidot struktūrvienības. Savukārt maģistra programmu absolventi ir augsta profesionālā līmeņa speciālisti, kuri ir sagatavoti darbam privātās un valsts iestādēs, to vadīšanā un viņiem ir specifiskas zināšanas ekonomikā, sabiedrības pārvaldē un sabiedrisko procesu vadīšanā, projektu vadībā, uzņēmējdarbībā, resursu vadīšanā, zināšanu pārvaldībā, finanšu investīciju vadībā.

2018. gada izlaidumi turpināsies jūnijā, kad diplomus saņems visu LLU īstenoto studiju programmu absolventi.

Pievienots 12/01/2018