Pārlekt uz galveno saturu

Sveikti jaunā studiju gada stipendiāti

Attēla autors: No LLU arhīva

9. oktobrī Valdekas pilī svinīgā ceremonijā stipendiju apliecības saņēma astoņi LLU Attīstības fonda stipendiju programmu stipendiāti un trīs LLU Senāta stipendiāti. Stipendiātus sveica gan universitātes vadība un fakultāšu pārstāvji, gan mecenāts Uldis Šalajevs un Gerhardu stipendijas programmas pārstāve Latvijā Vita Hermane.

Artūra un Ērikas Gerhardu stipendijai šogad pretendēja 11 studenti, no kuriem kā labākā tika atzīta Lauksaimniecības fakultātes studiju programmas „Lauksaimniecība” 1. kursa studente Kristiāna Skutele. Kristiānas dzimtā puse ir Preiļu novads un par LLU studenti viņa kļuva šogad, pirms tam ar ļoti labām un teicamām sekmēm absolvējot Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju. Piedalījusies Valsts vēstures un Valsts ķīmijas olimpiādēs, un par gūtajiem panākumiem mācībās saņēmusi Ministru prezidenta Atzinības rakstu. Studente skolas laikā ir bijusi sabiedriski aktīva un dziedājusi folkloras kopā, vokālajā ansamblī, jauktajā korī un etnogrāfiskajā ansamblī.

Savā stipendijas pieteikumā Kristiāna raksta: „Laukiem ir nākotne un esmu gatava darboties, lai tas tiešām piepildītos, ir nepieciešami jauni, darbīgi ļaudis, kas būtu gatavi strādāt un ieguldīt sevi kopējai attīstībai, un es uzskatu, ka varu būt viena no šiem cilvēkiem.”

Ulda Šalajeva stipendiju saņems Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studiju programmas „Pārtikas zinības” studente Elīna Šterna-Stirne no Jūrmalas. Studente uzrāda teicamas sekmes studijās, ir sabiedriski aktīva, piedaloties LLU Studējošo pašpārvaldes darbā un veicot brīvprātīgo darbu.

Elīna iepriekš ir mācījusies Bulduru Dārzkopības vidusskolā un arī šobrīd savu profesionālo darbību ir saistījusi ar ēdināšanu un konditorejas izstrādājumiem. Šajā studiju gadā studente plāno nopietnāk pievērsties zinātniski pētnieciskajam darbam, pētot bišu mātīšu pieniņa labvēlīgo ietekmi, lietojot to uzturā.

Savukārt Konekesko stipendiju ieguvuši divi Tehniskās fakultātes studenti Edgars Žulpa un Elvis Ērmanis.

Jelgavnieks Edgars Žulpa ir studiju programmas „Mašīnu projektēšana un ražošana” 2. kursa students un uzrādījis izcilas sekmes sava studiju virziena nozīmīgākajos studiju kursos „Tēlotāja ģeometrija” un „Inženiergrafika”. Pats students atzīst, ka patīk rasēšanas darbi un ir mērķis attīstīt inovatīvu produktu mehānikā. Viņš arī ir sabiedriski aktīvs, iesaistās fakultātes pasākumos un sporta sacensībās.

Turpretim jelgavnieks Elvis Ērmanis ir studiju programmas „Lietišķā enerģētika” 4. kursa students un paralēli labām un teicamām sekmēm studijās ir spējis uzrādīt labus rezultātus starptautiskajā studentu konferencē „Students on their Way to Science”, starptautiskajā matemātikas olimpiādē un Sporta centrā vada LLU florbola izlasi. Elvis ir guvis arī starptautisku pieredzi, dodoties Erasmus+ apmaiņas programmā studēt Grieķijā un īstenojot studiju praksi Ķīnā.

Vagneru ģimenes stipendiju šajā rudenī ir ieguvusi Veterinārmedicīnas fakultātes 3. kursa studente Endija Maraka no Jaunpils novada.  Studente studiju laikā uzrāda ļoti labus un teicamus rezultātus un šajā studiju gadā nolēmusi nopietnāk pievērsties zinātniskajai pētniecībai piena lopkopībā. Kā savu profesionālās specializācijas virzienu viņa redz lauksaimniecības dzīvniekus, līdz ar to pētījumus studijās turpinās par govīm un piena kvalitāti. Endija ir arī sabiedriski aktīva, piedaloties LLU Studējos pašpārvaldes un Labās gribas vēstnešu darbībā un prezentējot universitāti topošajiem studentiem.

Vides un būvzinātņu fakultātes 4. kursa studente Karīna Zaharāne no Tukuma saņems Mirdzas Oškalnes stipendiju. Karīna ar ļoti labām un teicamām sekmēm studē studiju programmā „Vide un ūdenssaimniecība” un paralēli iesāktajai zinātniskajai pētniecībai veikusi studiju prakses vairākos Latvijas uzņēmumos. Viņa nepārtraukti pilnveido sevi, piedaloties starptautiskajās studentu zinātniskajās konferencēs un mācību semināros. Kā Karīnu raksturo docente Inga Grīnfelde, viņa ar savām rakstura iezīmēm un vēlmi darboties akadēmiskajā vidē varētu kļūt par daudzsološu zinātnieci un mācībspēku.

Jāņa Rūvalda stipendiju 2017./2018. studiju gadā saņems Informācijas tehnoloģiju fakultātes 3. kursa studente Amanda Kļaviņa. Iepriekšējā studiju gadā Amanda kļuva par prestižās lēdijas Adas Lavleisas balvas laureāti, veicot zinātniski pētniecisko darbu. Stipendiju apliecības pasniegšanas pasākumā Amanda nepiedalījās, jo ir devusies Erasmus+ programmas studiju mobilitātē. Studente uzrāda ļoti labas un teicamas sekmes studijās un ir sabiedriski aktīva, vadot un organizējot fakultātes studentu pašpārvaldes darbu. Tāpat viņa aktīvi popularizē programmēšanas jomu un piedalās pasākumos, lai iedvesmotu citus, ka programmēšana ir ne tikai vīriešu, bet arī sieviešu nodarbošanās.

Turpretim Latvijas Agronomu biedrības stipendiju ieguvis Lauksaimniecības fakultātes 3. kursa students Gints Vasiļjevs no Kocēnu novada. Gints jau šobrīd ir aizrautīgs lauksaimnieks un biškopis un šo nodarbošanos ir mantojis no savas ģimenes, kas jau vairākās paaudzēs ir lauksaimnieki un biškopji. Studijās viņš uzrāda ļoti labas un teicamas sekmes un ir iecerējis sākt zinātniski pētniecisko darbu biškopībā. Aktīvi piedalās Latvijas Biškopības biedrības darbā un profesionāli pilnveido sevi papildus studiju procesam. Universitātes godu pārstāv arī sportā – smagatlētikas sacensībās.

Stipendiātu sveikšanas pasākumā stipendiju apliecības saņēma arī trīs LLU Senāta stipendiātes – Sarmīte Lavrinoviča, Līga Baumane un Jovita Pilecka.

Sarmīte Lavrinoviča no Rēzeknes novada ir Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studiju programmas „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” 4. kursa studente, studējot ar ļoti labām sekmēm. Savu profesionālo darbību Sarmīte redz ēdināšanas nozarē, kurā arī guvusi praktisko pieredzi. Viņa aktīvi piedalās fakultātes un universitātes Studējošo pašpārvaldes darbā, organizējot pasākumus studentiem un risinot viņiem svarīgus sociālus jautājumus.

Līga Baumane no Aizputes novada ir Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 2. kursa maģistrante studiju programmā „Pārtikas zinātne”. Studijās viņa uzrāda teicamas un izcilas sekmes, ir sabiedriski aktīva Studējošo pašpārvaldes darbā. Turklāt savas profesionālās kompetences jau izmanto, strādājot piena pārstrādes uzņēmumā SIA “Latvijas Piens” un šobrīd tajā kā vecākā meistare vadot fasēšanas ceha darbiniekus.

Jovita Pilecka no Saldus novada ir Vides un būvzinātņu fakultātes 2. kursa maģistrante studiju programmā „Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes”. Paralēli studijām sākusi darbu fakultātē kā Informācijas centra vadītāja, lektora asistente un pētniece. Strādājot Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā Jovita veic zinātniski pētniecisko darbu ūdenssaimniecības nozarē, SEG emisiju pētniecībā un jau ir vairāku publikāciju autore un konferenču dalībniece. Izstrādes stadijā ir maģistra darbs „Kūdras izstrādes ietekme uz augsto purvu hidroloģisko režīmu”.

Fotogalerija.

Informācija par aktuālajiem stipendiju konkursiem atrodama LLU portāla sadaļā "Stipendijas".

Pievienots 12/10/2017