Pārlekt uz galveno saturu

Solvitai Kalniņai piešķirts doktora grāds par Latvijā audzētu graudaugu piemērotības pētījumu pilngraudu makaronu ražošanai

Attēla autors: No LLU arhīva

14. jūnijā promocijas darbu "Latvijā audzētu graudaugu piemērotība pilngraudu makaronu ražošanai," aizstāvēja un inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu pārtikas zinātnes nozarē ieguva Solvita Kalniņa.

"Pieaugošais pieprasījums pēc veselīgas pārtikas veicina pārtikas uzņēmumiem virzīt un ražot tādus produktus, kas nodrošina ne tikai uztura funkcijas, bet arī labvēlīgi ietekmē veselību. Viens no tiem ir graudaugi, kas satur proteīnu, taukus un ogļhidrātus un ir nepieciešami cilvēku uzturam. Tie piegādā minerālvielas un vitamīnus, kas ir būtiski veselības saglabāšanai. Viens no izplatītākajiem graudu pārstrādes produktiem, ko bieži lietojam uzturā, ir makaroni. Eiropā makaronu ražošanai pārsvarā izmanto cieto kviešu mannu, bet makaroni, kas būtu ražoti no Latvijas izejvielām, īpaši dažādu graudaugu miltu maisījumiem, piemēram, rudzu, kailgraudu miežu un citiem, nav nopērkami. Tāpēc ir nepieciešams veikt pētījumus par Latvijā audzētu kviešu, rudzu, tritikāles un kailgraudu miežu graudaugu šķirņu izmantošanas iespējām makaronu ražošanā," promocijas darba aktualitāti komentē jaunā doktore S. Kalniņa.

Promocijas darba mērķis bija izpētīt Latvijā audzētu kviešu, rudzu, tritikāles un kailgraudu miežu graudu piemērotību makaronu ražošanai. Autore promocijas darbā pētījusi Latvijā konvencionālā un bioloģiskā lauksaimniecībā audzēto kviešu, rudzu, tritikāles un kailgraudu miežu graudu fizikāli-ķīmiskos rādītājus, balstoties uz mīklu fizikālo parametru izmaiņām ekstrūzijas laikā, izstrādājusi makaronus, kur daļu kviešu miltus aizstāj ar pilngraudu kviešu, rudzu, tritikāles un kailgraudu miežu miltiem. Doktore analizējusi iegūto makaronu fizikāli-ķīmiskos rādītājus un sensorās īpašības.

S. Kalniņa pierādījusi, ka pilngraudu kviešu, kā arī netradicionālo graudaugu pilngraudu miltus var izmantot makaronu ražošanā, secinot, ka kvalitatīvus makaronus ar paaugstinātu bioloģisko vērtību var iegūt, daļu kviešu miltus aizstājot ar pilngraudu kviešu, rudzu, tritikāles vai kailgraudu miežu miltiem.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: prof., Dr.sc.ing. Tatjana Ķince.

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājas lapā – http://llufb.llu.lv/ sadaļā "Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi" – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html un angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā "Doctoral Theses Submitted for Defence" – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi_en.html.

Pievienots 14/06/2017