Pārlekt uz galveno saturu

Kuldīgas novada pašvaldība ieinteresēta LLU absolventu piesaistē

Attēla autors: No LLU arhīva

18. aprīlī LLU viesojās Kuldīgas novada pārstāvji, lai pārrunātu iespējas ciešākai sadarbībai ar universitāti lauksaimniecības, mežsaimniecības, kokapstrādes un pārtikas nozaru attīstībai novadā. Tādējādi kopā ar LLU vadību un fakultāšu dekāniem tika diskutēts par skolēnu karjeras izvēli ietekmējošajiem faktoriem un pēc tam arī LLU sagatavoto speciālistu piesaistes iespējām novada uzņēmumos.

Tikšanās laikā Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa atklāja, ka apsver iespēju noslēgt sadarbības līgumu ar universitāti, jo Jelgavā sagatavo augstākā līmeņa speciālistus nozarēs, kuru attīstība ir svarīga Kuldīgas novadam – lauksaimniecība un mežsaimniecība. Šobrīd pašvaldība meklē iespējas stiprināt šo nozaru uzņēmējus, palīdzot viņiem piesaistīt jaunus, kompetentus speciālistus.

Kā secināts tikšanās laikā, viens no ātrākajiem šī brīža risinājumiem būs LLU studentu prakšu organizēšana novada uzņēmumos, taču turpmāk tiks pārdomātas arī citas aktivitātes.

Sadarbības iniciators ir Kuldīgas novada uzņēmējs Jānis Uzulēns, kurš ir absolvējis LLU Lauksaimniecības fakultāti un saskāries ar situāciju, ka jaunieši nestudē lauksaimniecību, kas ir perspektīva biznesa nozare, tikai tāpēc, ka neizprot, kas tā ir un kādas karjeras attīstības iespējas spēj dot. Viņš rosina ciešāku sadarbību ar Kuldīgas novada izglītības iestādēm, īpaši ar tehnikumiem, jo vairāk kā puse visu Kuldīgas novada 9. klases skolēnu izvēlas tālāk mācīties vidējās profesionālās izglītības iestādēs, lai informētu jauniešus par studiju iespējām LLU un tās dotajām iespējām darba tirgū.

Lauksaimniecības fakultātes dekāne Zinta Gaile gan piebilda, ka interese par lauksaimniecības un mežsaimniecības studijām nav mazinājusies vidusskolas absolventu skaita samazinājuma dēļ un jaunieši no visas Latvijas izvēlas studēt Jelgavā. Turklāt raksturīgi, ka daļa absolventu pēc tam manto savu vecāku vai vecvecāku saimniecības un ģimenes uzņēmuma attīstība ir motivējošais faktors jauniešiem.

“Protams, mēs esam par ģimenes uzņēmumu attīstīšanu Latvijā, taču skatāmies uz to ar zināmu piesardzību, jo pētījumos pierādīts, ka uzņēmumi, kuros kopā strādā ģimenes, nav tik efektīvi, kā tie, kuru pamatā nav ģimeniskas saites. Līdz ar to esam ieinteresēti piesaistīt jauniešus studēt lauksaimniecību un arī citus studiju virzienus arī gadījumos, kad ģimenē nav spēcīgu vienas nozares tradīciju. Domāju, ka ciešāka sadarbība ar Kuldīgas novadu un tā izglītības iestādēm būs viens no pasākumiem šīs ieceres īstenošanā,” stāsta studiju prorektors Aigars Laizāns.

Ar Kuldīgas novada pārstāvjiem Ingu Bērziņu, Jāni Uzulēnu un novada pašvaldības izpilddirektori Ilzi Dambīti-Dambergu tikās LLU rektore Irina Pilvere, studiju prorektors Aigars Laizāns, Lauksaimniecības fakultātes dekāne Zinta Gaile, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāne Inga Ciproviča, Meža fakultātes dekāna pienākumu izpildītājs Linards Sisenis un Komunikācijas un mārketinga centra vadītāja Lāsma Līcīte. 

Tikšanās noslēgumā nolemts sagatavot sadarbības līgumu starp novada pašvaldību un LLU, organizēt universitātes pārstāvju vizīti novada uzņēmumos un plānot pasākumus kokapstrādes un pārtikas nozaru attīstīšanai.

LLU ir augstākās izglītības iestāde, kura īsteno studijas 14 studiju virzienos, no kuriem vēsturiski saglabājušās lauksaimniecības, mežsaimniecības, veterinārmedicīnas un pārtikas tehnoloģijas studijas, taču, attīstoties Latvijas tautsaimniecībai, audzis arī LLU studiju piedāvājums – dažādu nozaru inženierzinātnes, mašīnbūve, būvniecība, vide un ūdenssaimniecība, mērniecība, ainavu arhitektūra, kokapstrāde, enerģētika, dizains un amatniecība, ekonomika un sociālās zinātnes, datorzinātne un programmēšana.

Pievienots 20/04/2017