Pārlekt uz galveno saturu

Sumināti Attīstības fonda pavasara semestra stipendiāti

Attēla autors: No LLU arhīva

20. martā LLU Jelgavas pils Sudraba zālē notika Attīstības fonda pavasara semestra stipendiātu sveikšana, kurā stipendiju apliecības tika izsniegtas sešiem stipendiātiem dažādās stipendiju programmās – Baltic Breeders, Konekesko, Ulda Šalajeva un Kazimira Špoģa.

"Jūs esat pierādījums tam, ka nekas nav neiespējams. Viss ir iespējams, tikai ir jādara," sveicot stipendiātus teica LLU rektore Irina Pilvere, atgādinot, ka visi viņi absolvēs universitāti kā speciālisti ar pievienoto vērtību, kuriem ir gan akadēmiskas zināšanas, gan sasniegumi sabiedriskajās aktivitātēs, pētniecībā, kultūrā un sportā. Turklāt arī stipendiju pieteikuma sagatavošana un sevis prezentēšana stipendiju izvērtēšanas komisijās ir ļāvusi attīstīt darba tirgum nozīmīgas kompetences.

Uzņēmuma "Baltic Breeders" stipendiju un prakses iespējas uzņēmumā saņems Endija Maraka, Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās studiju programmas "Veterinārmedicīna" 2. kursa studente un Nelda Žentiņa, Lauksaimniecības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" 3. kursa studente.

Endija Maraka no Jaunpils novada sasniegusi augstus rezultātus studijās, uzrādot augstākos sasniegumus savā kursā. Jau pirmajā studiju gadā piedalījusies starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Students on their Way of Science". Paralēli studijām Endija iesaistās studentu pašpārvaldes darbībā gan fakultātes, gan universitātes mērogā. Baltic breeders kā prakses vietu izvēlējusies, jo nākotnē vēlas atgriezties laukos un strādāt ar lauksaimniecības dzīvniekiem, tai skaitā arī cūkām, kuras tiek audzētas konkrētajā prakses vietā. Praktizējoties konkrētajā prakses vietā plāno gūt lielāku priekšstatu par reālo situāciju cūkkopībā un salīdzināt, izvērtēt to ar teorētiskajam zināšanām, ko ieguvusi studiju laikā.

Uzņēmumā "Baltic Breeders" praksē dosies arī Nelda Žentiņa no Saldus novada. Tā kā studente kā lauksaimniecības studiju specializācijas virzienu izvēlējusies ciltslietu zootehniku, cūku audzēšana ir viens no svarīgākajiem interesējošajiem jautājumiem. Nelda studē sekmīgi un ieguvusi valsts finansētu studiju vietu lauksaimniecības studijās, kas savulaik bija viņas pirmā un vienīgā izvēle. Šobrīd jau sākusi bakalaura darba pētījumu par iespējām izmantoto importa soju aizstāt ar lupīnu, ko iespējams audzēt Latvijas saimniecībās. Studente ir arī sabiedriski aktīva un vada fakultātes studējošo pašpārvaldi.                                            

Uzņēmuma "Konekesko" stipendiju saņems Tehniskās fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" 3. kursa students Emīls Lankovskis un Tehniskās fakultātes bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" 2. kursa students Daniels Leinbergs-Lembergs.

Emīls Lankovskis ir no Kuldīgas novada Kabiles pagasta, un nākotnē apsver iespēju dibināt savu uzņēmumu, bet šobrīd nopietni pievērsies enerģētikas un tehnikas zināšanu apguvei, kuras arī ļoti interesē, līdz ar to pats atzīst, ka sekmes ar katru semestri arvien uzlabojas. Students pārstāv fakultāti universitātes līmeņa sporta sacensībās, un līdz šim ieguvis atzīstamus rezultātus, turklāt arī dejo jauniešu deju kolektīvā. Fakultātes mācībspēki Emīlu raksturo kā ļoti centīgu studentu, kurš izrāda aktīvu interesi par studijām, piedalās diskusijās un savlaicīgi iesniedz studiju darbus.

Savukārt Daniels Leinbergs-Lembergs no Abavas pagasta jau skolas laikā uzrādījis augstus rezultātus bioloģijas un mājturības olimpiādēs. Ar savu iegūto izglītību lauksaimniecības inženierzinātnē students vēlas iegūt pieredzi, strādājot citos uzņēmumos, un vēlāk izveidot savu uzņēmumu. Fakultātes mācībspēki Danielu raksturo kā apņēmības pilnu studentu, kurš ir motivēts mācīties apgūt daudz ko jaunu un arī padziļināt savas zināšanas par jau esošajām lietām. Viņam ir augsta atbildības sajūta un visus uzdotos uzdevumus viņš izpilda pēc iespējas labāk un kvalitatīvāk. Daniels ir ar radošu un inovatīvu domāšanu, vienmēr izsaka savu viedokli, kā arī spēj ieklausīties un risināt problēmas kopīgiem spēkiem.

Turpretim Ulda Šalajeva stipendiju pavasara semestrī saņems Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) otrā līmeņa profesionālās studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" 2. kursa studente Agnese Čamane. Studente ir no Lielvārdes novada un jau kopš 3. klases sapņojusi kļūt par pārtikas tehnologu. Agrā bērnībā viņa sākusi palīdzēt vecākiem "piemājas ekoloģiski tīrajā saimniecībā" audzēt dārzeņus, ogas, gatavot mājas sieru un krējumu, neaizmirstot arī par mājdzīvnieku aprūpi. Studente, uzrādot labus akadēmiskos rezultātus LLU PTF inženierzinātnēs, ir ieguvusi arī LLU mācībspēku atzinību par savu aktīvo darbību zinātniskajā darbībā. Viņa spēj arī aktīvi iesaistīt savus vienaudžus dažādās sabiedriskās aktivitātēs gan fakultātē, gan arī ārpus tās, piemēram, dziedot korī, spēlējot volejbolu un skrienot labdarības sporta maratonā "Nike Riga Run".

Kazimira Špoģa stipendiju kā vienreizēju izmaksu saņems jaunā zinātniece Sandija Zēverte-Rivža, kura 2014. gadā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē aizstāvēja promocijas darba "Risku izvērtējums atjaunojamajās enerģijas ražošanā lauku saimniecībās Latvijā". Risku izvērtēšanas problemātiku S. Zēverte-Rivža turpina vēl joprojām. 2015. gadā saņemta Fulbraita stipendija pētniecībai Oregonas štata universitātē ASV, kur padziļinātas zināšanas tematikā. Šobrīd jaunā zinātniece ir pētniece Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē, iesaistoties dažādos nacionālo un starptautisko pētījumu projektu īstenošanā.

Informāciju par visām LLU Attīstības fonda stipendijām studējošie var iegūt LLU portālā. Savukārt potenciālie mecenāti, kuriem ir interese dibināt jaunas stipendiju programmas, aicināti sazināties ar LLU Attīstības fonda administrāciju, rakstot attistibasfondse-pasta adresellu.lv vai zvanot 63005681.

Pievienots 24/03/2017