Pārlekt uz galveno saturu

Pārtikas tehnoloģijas katedras projekti un pētījumu virzieni

Pētījumu virzieni:

  • Jauni un uzlaboti augu (graudi, augļi, ogas, dārzeņi, kartupeļi) un dzīvnieku valsts (piens, gaļa) pārtikas produkti un to ražošanas tehnoloģijas; to uzturvērtības pētījumi.
  • Netradicionālu pārtika izejvielu piemērotība pārstrādei.
  • Pārtikas drošība un riska vadība.
  • Bioloģiski aktīvu vielu izpēte pārtikas izejvielās un produktos.
  • Pārtikas produktu sensorā vērtēšana.
  • Jaunu iepakošanas materiālu (t.sk. biodegradējamo) un tehnoloģiju pielietojums pārtikas produktu ražošanā.
  • Pārtikas produktu uzglabāšanas apstākļu optimizēšana.

Projekti: 

  • LBTU sadarbībā ar biedrību "Zaļākai pasaulei" realizē EJZF projektu  Nr.16-00-F01101-000005 "Strukturētas zivju masas (farša) ražošana no Baltijas jūras zivīm (reņģes un brētliņas) un tā izmantošana zivju produktos" (Nr. 16-00-F01101-000005). Projekta ietvaros tiek izstrādāta zivju maltās gaļas un to produktu ražošanas tehnoloģija, receptūras, veikta kvalitātes kontrole, sniegts tehniski - ekonomiskais pamatojums, kā arī izstrādāts ražošanas tehnoloģiskais projekts. Tādējādi tiek izveidotas jaunas izmantošanas alternatīvas Baltijas brētliņām un reņģēm. Projekta ietvaros radīti inovatīvi produkti ar augstu pievienotu vērtību (automatizācijas pakāpe, energoefektivitāte, lēta izejviela), orientēti uz vietējo un eksporta tirgu, kas ir ļoti nozīmīgi zivju pārstrādes nozares turpmākajai attīstībai Latvijā.

Projekta realizācijas laiks: 01.02.2017. -  30.04.2018.

logo